اولین اکسپو عکس ایران
اولین اکسپو عکس ایران

نگارخانه هفت هنر که دو ماه است فعالیت خود را شروع کرده و تا کنون چهار نمایشگاه برگزار کرده است، بعد از نمایشگاه چهارم اش تصمیم به برگزاری اکسپو عکس گرفته است.

اولین اکسپو عکس ایران در ساعت 16 روز سه شنبه،23 بهمن ماه، در هتل استقلال افتتاح می شود و تا 26 بهمن هر روز از ساعت 10 تا 21 برای بازدید عموم گشوده است. این اکسپو پس از آن به نگارخانه هفت هنر می رود و از اول تا 14 اسفند هر روز از ساعت 14 تا 19 برای بازدید گشوده است.

Comment (4) ~ February 11th, 2008




Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.