آيا نيکول فريدنی شايسته چنين روزهايی است؟
آيا نيکول فريدنی شايسته چنين روزهايی است؟

نیکول فریدنی، عکاس پیشکوت ایران، این روزها را با درد و بیماری در بیمارستان های شهر سپری می کند. همسر و همراه او در این روزهای سخت دو نامه برای سایت عکاسی فرستاده که شرحی است از این روزهای سخت. به امید این که جامعه عکاسی توجهی به شرایط خاص و رنج بار ایشان داشته باشد.
منبع:عكاسي دات كام

Comment (2) ~ October 3rd, 2007
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.