ADAMHA

آدم ها ، نمايشگاه عكس های محمدرضا ميرزایی
افتتاحيه : پنج شنبه 27 ارديبهشت ماه ، از 16 الی 20
نمايشگاه تا روز چهارشنبه 2 خرداد ماه ادامه دارد

گالری سيحون ، خيابان خالد اسلامبولی ، كوچه چهارم ، شماره 30
تلفن : 88711305

ADAMHA

افسوس كه زندگی كردن
ناممكن است
ولی همچنان هستيم
در آرزوی همه چيز
و می رويم و می آييم

بيژن جلالی

Comment (4) ~ May 15th, 2007
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.