تشكر

تشكر

خب بالاخره امروز گالريم افتتاح شد و خستگي فكري و فيزيكي اين چند روزه با نظرات مثبتي كه نسبت به كارام گرفتم از تنم در رفت.

بر پا كردن اين نمايشگاه از ديد خيلي ها حتي دوستان عكاسي كه عكسامو قبل از نمايشگاه ديده بودن و خوششون اومده بود ريسك بزرگي بنظر ميرسيد. وشايد حق با اونها باشه ولي بهر حال اين جرياني بود كه خواسته و ناخواسته منو بسمت اين كار كشوند و خدارو شكر تا اينجاش كه موفقيت آميز بوده.

ميخوام از دوست بسيار عزيز و استادم مهرداد عسگري كه در لحظات سخت اين كار كمكم كرد و مخصوصا بخاطر حركت زيباي امشبش كه به همراه چند تن از اساتيد و دوستان عزيزم ( آقايون اسعد و سياوش نقشبندي، خانم مرضيه خورسند و خانم مريم كيا) انجام دادند خيلي خيلي تشكر كنم. پايدار باشيد.

و باز هم از تمام دوستاني كه تشريف آوردن يا نياوردن! و دوستاني كه با تلفن و ايميل و SMS اظهار لطف كردن تشكر مي كنم.

چقدر تشكر كردما!!!

Comment (9) ~ July 3rd, 2005
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.