اكبر هاشمي بهرمان، خداحافظ
اكبر هاشمي بهرمان، خداحافظ

اونايي كه لج كردن و راي ندادن خيانت كردن. اونايي كه راي سفيد دادن خيانت مضاغف كردن.

Comment (13) ~ June 25th, 2005
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.