دوربين بدون فيلم

دوربين بدون فيلم


داشتم كتاب ANSEL ADAMS-THE PORTFOLIOS اسكن ميكردم كه به اين بريده روزنامه اطلاعات به تاريخ شنبه 9 خردادماه 1361برخوردم. تطابق زماني چاپ اون مطلب و تاريخ امروزه و محتوا اونقدرارزش داشت كه بجاي يه عكس در سايتم قرارش بدم.
فايل در سايز بزرگتر

Comment (6) ~ May 29th, 2005
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.