لذت خواب

لذت خواب

يك خواب راحت خيلي بهتر از يك رختخواب راحته.
(نميدونم اين جمله رو كي گفته و لي تو ذهنم مونده)

Comment (12) ~ May 11th, 2005
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.