سربخشيان

نمايشگاهي از عكسهاي حسن سربخشيان كه شامل تعدادي از عكسهاي اجتماعي و خبري 8 سال گذشته ايشان است در گالري گلستان از امروز 23 بهمن 83 تا 29 بهمن به نمايش گذاشته شده.

سربخشيان

حسن در حال آماده كردن توضيحات عكسهاي نمايشگاه


نمايشگاه عكس حسن سربخشيان
با اجازه استاد بايد بگم كه كار چاپ و لمنيت و شاسي عكسهاي ديجيتال اين نمايشگاه توسط من انجام شده. اميدوارم كه استاد از كيفيت كار راضي باشه.

Comment (2) ~ February 11th, 2005
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.