درخت خشك و آهن

اين عكس رو 3 هفته پيش گرفتم. تو اين مدت داشتم با خودم كلنجار مي رفتم كه اين ديگه چه عكسيه؟ چي مي خوام بگم باهاش؟ چرا گرفتمش؟ اصلا حرفي باسه گفتن دار؟ آخرش به اين نتيجه رسيدم اينجا نمايشش بدم تا نظرات دوستاني كه بهم سر مي زنن رو در موردش بدونم.

درخت خشك و آهن

=========================================================
خوب بعد از يكسال و چند ماه برگشتم به كلبه*. يه جورايي انگار برگشتم سر جاي اولم ولي فقط از لحاظ موقعيت مكاني. چون تو اين مدت خيلي چيزها ياد گرفتم و پيشرفتها و تجربه هاي زيادي در كارم كردم.

* كلبه در واقع اسمي كه دوستانم روي محل كارم گذاشتن. يه جاي دنج و راحت كه توش كارهاي چاپ ، پلات و پرينت عكس، پوستر،شيت معماري و هر چيزي كه بشه چاپ كرد مي كنيم. و خوبيش به اينه كه تقريبا در تمام ساعات شبانه روز مي تونن براي انجام كارهاشون بيان اينجا.

Comment (16) ~ December 18th, 2004
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.