باز هم همشهري

بعد از جريان چاپ عكس بي نام و نشان شده كلاغ در روزنامه همشهري و اعتراضي كه به اين موضوع كردم دوستان عزيز بخش عكس همشهري اين جريان رو پيگيري كردن و بلاخره در روز شنبه 7 آذر در ستون "ستون شما" متن و عكس- هرچند كنايه دار - زير رو چاپ كردن . ساتيار جان ممنون

باز هم همشهري
Comment (5) ~ December 4th, 2004
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.