لب

كي فكرشو ميكرد

لب

اگه ميدونستم اين mt اينقدر خون خواره هيچ وقت سراغش نميرفتم ولي اين ايميج مجيكش خوب چيزيه ها. ممنون از برو بچه هاي هميشه در صحنه پرشين تولز . هيپيپ هورا ( 3 بار )

Comment (7) ~ November 29th, 2004
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.