باز هم سوء استفاده مطبوعات

مدیرمسئول محترم روزنامه همشهری
جناب آقای احمدی نژاد

با سلام

احتراما" اینجانب مجید محرابی – عکاس– متاسفانه روز دوشنبه به تاریخ دوم آذرماه 1383 در صفحه 24 آن نشریه در صفحه تهرانشهر تحت عنوان شاتر یکی از عکسهای بنده را که در تاریخ 29 آبان 1383 در سایت خصوصی اینجانب نشر یافته بود بدون کسب هیچگونه مجوزی از اینجانب و با پاک کردن اسم سایت از روی عکس و تغییر کادر بندی عکس وبا زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و قانون حمایت حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان مصوب 11 دیماه 1348 شمسی چاپ گردیده است.

اکنون اینجانب با توجه به عدم رعایت موارد مذکور باطلاع میرسانم در صورت عدم توضیح مناسب و همچنین پرداخت غرامت از سوی آن روزنامه با توجه به ماده 23 همان قانون متاسفانه مجبور خواهم بود برای تحقق حق خود از طریق مراجع قانونی اقدام نمایم.

مجید محرابی

باز هم سوء استفاده مطبوعات

عکس اصلی

Comment (20) ~ November 22nd, 2004
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.