تسلط

داشتم به تشابه وسوسه مسيح ، مصائب مسيح و خودم فكر ميكردم .

تسلط

پيرمرد به او گفته بود : " همه چيز يك چيز واحد است ".

Comment (14) ~ April 30th, 2004
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.