فرضيه مردانه

يه فرضيه‌ای هست كه ميگه 90% مردها هيچ وقت بزرگ نمی‌شن و بچه می‌مونن.

فرضيه مردانه

شهر جديد پرند- اتوبان ساوه (فاصله‌شم با قزوين خيلي زياده) 1383

Comment (14) ~ March 29th, 2004
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.