محترمانه‌ترين خداحافظی

فکر نمیکردم بعضیا حتی از خداحافظی محترمانه هم ناراحت بشن . ولی اشکال نداره من احمق تر از این حرفام

محترمانه‌ترين خداحافظی

این عکس اول با عکس پست قبلی همزمان گذاشته بودم ولی خوشم نیومد ورش داشتم .و حال جدا گذاشتمش .
قطر این گل که اسمشو نمیدونم حدود یک سانته.
راستی کسی این دوستمونو یادشه؟

Comment (2) ~ March 29th, 2004
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.