بهاريه

خب اينم 83
بلاخره اومد. اما چه اومدني كه بدجور ..نمون پاره شد اين 2 ماه آخري.ولي بقول يكي نورمايند.
جاتون خالي يه چندروزي در كنار ساحل خزر خورديم و خوابيديم. و چه لذتي داشت نشنيدن صداي زنگ موبايل .
البته آنتن خوب ميداد ولي كسي كارم نداشت كه زنگ بزنه.

بهاريه

البرز مركزي - محور فيروز كوه

Comment (4) ~ March 27th, 2004
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.