نيمي از واقعيت

كاوه گلستان
كاوه گلستان عكاس جنگ 13 فروردين 1382 توسط مين در كردستان عراق كشته شده.

نيمي از واقعيت

كاوه گلستان، دانشگاه تهران، دي ماه 1357 (عكس از بهمن جلالي)

جنگ تجربه ملموس مرگ بود. هر لحظه در كنارت بود. همه چيز به يك مو بند بود، ميديدم كه چه راحت آدمها در كنارم مي مردند، با حضور در اين شرايط ديگر مرگ نبود. ميخواستم بدانم كه چرا او ، و نه من. آدم وقتي دچار هيجان ميشود يك نوع فعل و انفعال شيميايي در مغزش اتفاق مي افتد. من به آن هيجان معتاد شده بودم و مدام ميخواستم كه آنجا باشم واين تبديل به يك مكانيزم رفتاري من شده بود.گاهي اوقات احساس ميكردم لاشخورم چون با هيليكوپتر به هر جا كه كشت و كشتار جريان داشت مي رفتيم و عكس مي گرفتم و جنازه ها را جمع ميكرديم. دچار بحران روحي شده بودم . مدام فكر ميكردم چرا او مي افتد من نمي افتم . بعد از جنگ تا سالها خودم را پيدا نميكردم . حتي در بيداري لحظه هاي جنگ در برابر چشمانم ظاهر ميشد. در طول جنگ هميشه يك دستمال داشتم كه همراهم بود و آن را در مواقع ضروري جلوي دهان و بيني ام مي بستم . اين دستمال در ذهن من بوي مرگ ميدهد. بارها اين دستمال را شسته ام به آن گلاب زده ام اما كماكان بوي مرگ ميدهد. جنگ باعث شد كه من دچار يك اضطراب دائمي در باره گذشت زمان شوم. هيچ چيز مرا نميترساند، هيچ چيز حيرت زده ام نميكد، حس زيادي ندارم، من نهايت آنرا ديده ام . مي خواهم حركت كنم و كاري انجام بدهم هر چه بيشتر، شايد به همين دليل است كه ديگر از هيچ چيز نمترسم و شايد به همين دليل است كه بين من و بقه آدمها يه فاصله ايجاد شده است، فاصله ايي كه ديگر فكر نميكنم بتوانم آنرا از ميان بردارم .

نوشته رعنا جوادي
مجله عكسنامه، شماره 11


عكس از حسن سربخشيان

Kaveh Golestan from the British Broadcasting Corporation records fighters of Islamic group Ansar al-Islam at the groups base in Sargat, Iraq, Saturday Feb. 8, 2003. Golestan, was killed by a mine at Kifrey, Iraq, Wednesday April 2, 2003. Golestan, 52, an Iranian freelancer, was killed and another of his crew injured in the explosion.

Comment (0) ~ February 26th, 2004
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.